Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Κόμικ που μοιράστηκε σε σχολεία από πρωτοβουλία ατόμων

Κόμικ που μοιράστηκε σε σχολεία από πρωτοβουλία ατόμων ενάντια στην θεσμοποιημένη γιορτή της εξέργεσης του '73.

σελίδες 4-1:σελ 2-3:

Δεν υπάρχουν σχόλια: