Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

Από το 1973 στο 2008

"Ατυχώς, αναρχικά στοιχεία αποβλέποντα εις την ανατροπήν πάσης εννόμου τάξεως και εκμεταλευόμενα την αφελείαν, εδημιούργησαν επικίνδυνον έκρυθμον κατάστασιν.Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών υπέδειξαν την ύπαρξιν συνομωσίας των εχθρών της Δημοκρατίας και της ομαλότητος, οι οποίοι αποβλέπουν εις την βίαιαν απεμπόλισιν του δημιουργικού προγράμματος όπερ πραγματοποιείται από της μεταπολιτεύσεως".

"Καλώ τους εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου οι οποίοι ευθυγραμμίζονται προς τας ανατρεπτικάς εκδηλώσεις της μειοψηφίας, όπως αναλογισθούν τας ευθύνας των έναντι του Εθνους και τους παραδίδω εις την κρίσιν της μεγίστης πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού η οποία υφίσταται τας συνεπείας της ανατρεπτικής δράσεως".
Γ.Παπαδόπουλος, Δικτάτωρ, Νοέμβρης 1973


"Ζήτησα από τους πολιτικούς αρχηγούς να καταδικάσουν απερίφραστα τις πράξεις αυτές. Είναι ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων να υπάρξει άμεσα κοινωνική και πολιτική απομόνωση των στοιχείων της βίας, της παρανομίας, της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς".
Κ.Καραμανλής, Δημοκράτης, Δεκέμβρης 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: